Centrum Handlowe M1

Redukcja emisji CO2

Redukcja emisji CO2

 

Dbamy o wspólną przyszłość

 

     Redukcja emisji dwutlenku węgla to globalne wyzwanie dla całej ludzkości, jeśli chcemy myśleć o przyszłości kolejnych pokoleń, to czego nie zrobimy już dzisiaj dotknie nasze dzieci oraz wnuki. W jakim świecie przyjdzie im żyć zależy tylko i wyłącznie od naszych działań już teraz.

Jako profesjonalni zarządcy obiektów już od wielu lat stawiamy na ekologię i na rozwiązania, które pomogą zmierzyć się z globalnym ociepleniem, ludzie dzielą się na tych, którzy o tym dużo mówią i na tych, którzy to robią. My od zawsze chcieliśmy należeć do tej drugiej grupy. Ludzie w naszej organizacji stawiają sobie wysokie cele, które znacznie przekraczają początkowe założenia.

Przykładem tutaj mogą być założone cele redukcji energii elektrycznej oraz emisji dwutlenku węgla w latach 2015-2020, natomiast faktyczna redukcja to średnio 20% i to nie tylko w zakresie energii elektrycznej i CO2, ale również redukcji ilości odpadów komunalnych i zużycia wody. METRO PROPERTIES ponownie w roku 2021, otrzymała prestiżowe certyfikaty Breeam In Use, z czego jesteśmy dumni, ponieważ ciężka praca wielu ludzi jak widać się opłaca. 

    Myśląc o przyszłości, stawiamy na rozwiązania praktyczne, które natychmiast zredukują emisję dwutlenku węgla, stąd nasze działania skupiają się na regularnej wymianie szkodliwych i energochłonnych źródeł światła w każdym obszarze oświetlenia pasaży, terenu parkingu i zaplecza oraz reklam.

Wszystkie te inwestycje wspierają eksperci w obiektach, którzy doskonale wiedzą czego chcą i jak to osiągnąć. Przykładem może tu być wieloletnia współpraca z Urzędem Regulacji Energetyki polegająca na zgłaszaniu planowanych modernizacji i zdobywaniu przez METRO PROPERTIES świadectw efektywności energetycznej tzw. Białych Certyfikatów w poszczególnych latach w ilości łącznej ponad 1,37 GWh co daje 1000 ton dwutlenku węgla rocznie, który niezostanie wyemitowany.

Przeprowadzone modernizacje oświetlenia jak i redukcja zapotrzebowania na energię czynną w obszarach, w których jest to możliwe, pozwoliła nam na ograniczenie kupowanego corocznie wolumenu energii elektrycznej od roku 2017 o wartość 15 GWh rocznie tj. 22% całego zapotrzebowania. Ta redukcja była możliwa tylko dzięki ekspertom, którzy tworzą naszą organizację. 

W kolejnych latach zamierzamy podążać tą ścieżką oraz poszukiwać nowych rozwiązań, które pozwolą na dalszą redukcję emisji dwutlenku węgla, przyglądamy się technologii przyszłości, być może kolejnym krokiem będzie fotowoltaika?

 

Tomasz Pietrzyński

Ekspert Działu Zarządzania Środowiskiem i Infrastrukturą Techniczną