Centrum Handlowe M1

O BREEAMie słów kilka

O BREEAMie słów kilka

 

O BREEAMie słów kilka

Czym jest BREEAM?

    Certyfikat BREEAM (BRE Environmental Assessment Metod) jest jedną z najczęściej stosowanych metod oceny ekologiczności budynków. 

System BREEAM został zaprojektowany tak, by z łatwością adoptować go do różnorodnych warunków, w tym geograficznych czy legislacyjnych. Wykorzystuje się go do oceny środowiskowej budynków na niemalże całym świecie. Certyfikacja ta została stworzona ponad trzydzieści lat temu przez organizację BRE (Building Research Establishment).

Jak ocenia się budynki w metodzie BREEAM?

   Obiekt przystępujący do oceny BREEAM otrzymuje certyfikat potwierdzający stopień w jakim spełnia wymagania w każdej z dziesięciu powyższych kategorii. Na podstawie sumy wszystkich ocen wylicza się jak wiele kryteriów wymaganych przez BRE zostało wdrożonych w inwestycji. Każda z kategorii ma przypisaną wagę, którą uwzględnia się przy ostatecznej ocenie wyrażanej procentowo.

Wynik oceny BREEAM:

  1. unclassifiled - budynki, które spełnią mniej niż 30% kryteriów, nie spełniają warunków certyfikatu;
  2. pass - budynki, których ostateczna ocena mieści się w przedziale 30-44% 
  3. good - inwestycje, które zrealizują 45-54% wytycznych
  4. very good - spełnienie 55-69% kryteriów 
  5. excellent – obiekty w których 70-84% kryteriów zostanie zrealizowane, 
  6. outstanding – najwyższa ocena, potwierdzająca zrealizowanie powyżej 85% wymagań 

Najwyższa ocena outstanding wprowadzona została do systemu BREEAM w ostatnich latach. Jej celem jest wyróżnienie tych obiektów, w których wymagania wszystkich kategorii zostały wdrożone na poziomie ponadstandardowym. Centra Handlowe M1 otrzymały właśnie takie oceny :)

 

Co jest oceniane podczas certyfikacji BREEAM?